NovinkaPrihláste sa na Konferenciu GDPR v zdravotníctve a farmácii, 8.6.2018, Bratislava, ešte dnes na http://gdpr.allio.sk

Poskytujeme komplexné služby pre farmaceutický priemysel.

Špecializujeme sa na vývoj CRM systémov a inovatívnych softvérových riešení napríklad pre organizáciu vzdelávacích aktivít, vykazovanie nepeňažných plnení, tvorbu a prácu s databázami. Okrem týchto služieb poskytujeme prieskumy trhu, direct mailing a individuálne riešenia podľa požiadaviek klienta.

e-kredit

Offline aplikácia určená organizátorom vzdelávacích aktivít lekárov, ktorá je prepojená so Slovenskou lekárskou komorou. Umožňuje rýchle pridávanie účastníkov k vzdelávacej aktivite, jednoduchú tvorbu prezenčných listín a generovanie certifikátov pre účastníkov vzdelávacej aktivity. Udelené kredity sú automaticky zaregistrované v SLK.

Dostupné pre platformy:
Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Databáza lekárov a zdravotníckych zariadení

Spoločnosť Allio vlastní kvalitnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku ako aj v Českej republike. Databáza je pravidelne aktualizovaná z viacerých zdrojov. Databázu vám vieme ponúknuť ako samostatný produkt, alebo implementovanú v našich ďalších službách, produktoch a aplikáciách.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

CRM Tanzanit

Slovenský CRM systém vyvinutý pre farmaceutický priemysel. Systém je postavený na najnovších technológiách a je určený najmä pre voľnopredajné (OTC) produkty, veterinárne produkty a vhodný aj pre firmy s rýchlo-obratovým tovarom (FMCG). Používatelia CRM systému majú možnosť sledovať stav skladov svojich produktov a dostupnosť vybraného tovaru u distribútorov. Ak využívate našu službu e-pharmacies, priamo v systéme môžete sledovať aj vývoj predaja produktov. Súčasťou systému je modul transferových objednávok, ktorý slúži na realizovanie transferovej objednávky priamo v lekárni a jej zaslanie na jedného zo zvolených distribútorov. Stav objednávky je možné sledovať priamo v aplikácií. Aplikácia umožňuje nastavenie vlastných kampaní, evidenciu podmienok pre rôzne reťazce, lekárne ako aj mnoho ďalších funkcií.

Dostupné pre platformy:
Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Direct mailing

Oslovenie vybranej cieľovej skupiny lekárov prostredníctvom adresných listových zásielok. Na oslovenie používame vlastnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Zabezpečujeme tlač, zabalenie ako aj podanie zásielky na pošte. Naša databáza je denne validovaná od roku 2008. Vďaka kvalitnej databáze máme vysokú úspešnosť doručenia zásielok. Návratnosť zásielok je max. do 2%. Okrem toho, že vám u vašich zásielok zabezpečíme spracovanie a podanie na pošte, dostanete od nás aj spätnú informáciu o tom, koľko percent zásielok bolo adresátovi doručených.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Prieskum trhu

Poskytujeme komplexnú ponuku služieb od návrhu projektu, v ktorom zohľadňujeme potreby klienta, až po samotnú realizáciu prieskumu. Kladieme dôraz na kvalitný zber dát, presné štatistické vyhodnotenie a zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov. Naše služby ponúkame v spolupráci so špecialistami, ktorí s nami pravidelne pracujú na prieskumoch. Používame metodológie CAPI, CATI, CAWI. Máme vlastné call centrum ako aj portál na vypĺňanie prieskumov. Zabezpečíme kvantitatívny aj kvalitatívny prieskum so špecialistami aj pacientami. Prieskumy vám pomôžu objasniť celý životný cyklus vášho produktu, vnímanie značky, zákaznícku spokojnosť a pomôžu s optimalizáciou reklamy. Hodnotíme všeobecné trendy aj konkrétne faktory ovplyvňujúce správanie a voľbu špecialistov.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Nepeňažné a peňažné plnenia

Praktická webová aplikácia slúži na vykazovanie výdavkov nepeňažných a peňažných plnení. Umožní vam vedenie presnej evidencie poskytnutých plnení a generovanie reportov vo forme požadovanej úradmi SR (NCZI, Daňový úrad) ako aj európskymi orgánmi (EFPIA). Samozrejmosťou je generovanie výstupov aj do vlastných šablón podľa požiadavky klienta. V aplikácií sú zohľadnené najnovšie zmeny v zákonoch. Pre organizátorov vzdelávacích aktivít ponúkame verziu s rozšírenými funkcionalitami ako napríklad prepočet nepeňažných plnení na sponzorov aktivity, vlastné číselníky aktivít.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Tvoríme praktické aplikácie.

Sme spoločnosť vyvíjajúca softvér a aplikácie najmä pre farmaceutický priemysel a zdravotníctvo na Slovensku a v Českej republike. Našou ambíciou je poskytovať služby klientom, ktorí hľadajú nové a inovatívne riešenia. Ponúkame unikátny CRM systém s validovanou databázou a ďalšie flexibilné riešenia, ktoré podporia efektivitu predajných aktivít a procesov v spoločnosti.

Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Ak Vás ponuka našich služieb oslovila alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Allio s.r.o.

Kontaktná adresa: Komárovská 62, 821 06 Bratislava

Fakturačná adresa: Buková 27, 931 01 Šamorín

IČO: 35776684, DIČ: 2021583355, IČ DPH: SK2021583355

Chceme spoznať Vaše potreby.

Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára a my Vám radi našu ponuku odprezentujeme na osobnom stretnutí alebo telefonicky.

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Allio s.r.o., Buková 27, Šamorín 931 01, IČO: 35776684 (ďalej len „Allio“), ako prevádzkovateľ, spracováva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, špecializácia, názov a adresa pracoviska, tel. číslo na účel vedenia evidencie lekárov a zdravotníckych pracovníkov za účelom poskytovania týchto údajov farmaceutickým spoločnostiam.

Spoločnosť Allio postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, daňovému úradu a podobne). Prevádzkovateľ Allio získal osobné údaje dotknutých osôb z verejných zdrojov, kde boli zákonne zverejnené a spracováva ich na základe § 10 ods. 3 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované a ani nedôjde k prenosu do tretích krajín. Dotknutá osoba má podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. e) cit. zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.